"Sakura Club" 20 төрлийн дугуйлан, сонгон, секцэнд үнэ төлбөргүй хамрагддаг

Сакура Олон Улсын сургууль нь хичээлээс гадуурх 20 төрлийн дугуйланд сурагчдаа хамруулдаг. Дугуйлан тус бүрийг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багш нар удирдаж, сурагчдын авьяас чадварыг хөжгүүлж байна. Сурагч бүр өөр өөрийн сонирхсон 2-3 дугуйланд хамрагддаг.

art
Урлаг
 • Балет
 • Найрал дуу
 • Зураг, гар урлал
 • Цахилгаан хөгжим
 • Монгол ардын бүжиг
 • Морин хуур
 • Оёдол, нэхмэл
 • Лего, зохион бүтээгч
 • Төгөлдөр хуур/төлбөртэй/
art
Спорт
 • Жүдо
 • Волейбол
 • Хөл бөмбөг
 • Сагсан бөмбөг
 • Байт харваа
 • Шатар
 • Туялзуур жад
 • Ширээний теннис
 • Газрын спорт теннис
art
Сонгон хичээл
 • Математик
 • Япон хэл яриа бичиг
 • Англи хэл яриа бичиг
 • Монгол хэл яриа бичиг
 • Илтгэх урлаг, мэтгэлцээн
 • Уншлага
 • Ёс заншил
 • Уран бичлэг
 • Монгол бичиг/
 • Сэтгэн бодох чадвар

Сонгон хичээл

artist

Сэтгэн бодох чадвар

artist

Монгол бичиг

artist

Уран бичлэг

artist

Ёс заншил

artist

Уншлага

artist

Илтгэх урлаг, мэтгэлцээн

artist

Монгол хэл яриа бичиг

artist

Англи хэл яриа бичиг

artist

Япон хэл яриа бичиг

artist

Математик

Спорт

artist

Газрын спорт теннис

artist

Ширээний теннис

artist

Туялзуур жад

artist

Шатар

artist

Байт харваа

artist

Сагсан бөмбөг

artist

Хөл бөмбөг

artist

Волейбол

artist

Жүдо

Урлаг

artist

Монгол ардын бүжиг

artist

Төгөлдөр хуур/төлбөртэй/

artist

Лего, зохион бүтээгч

artist

Оёдол, нэхмэл

artist

Цахилгаан хөгжим

artist

Зураг, гар урлал

artist

Найрал дуу

artist

Балет

artist

Морин хуур