САКУРА ОЛОН УЛСЫН СУРГУУЛИЙН

ТЭТГЭЛГИЙН ТӨРӨЛ

Сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг

Амжилттай суралцаж буй сурагчдаа төлбөрийн 20-100 хувийн тэтгэлгээр шагнаж, урамшуулдаг.

Сурагч солилцоо

"Сурагч солилцооны хөтөлбөр"-ийн хүрээнд жил бүр Японы ахлах болон дунд сургууль руу 3 сараас 1 жил хүртэлх хугацаатайгаар суралцуулах боломжийг олгодог.

Японд 100 хувийн тэтгэлгээр суралцах боломж

Төгсөгчид маань Японы их дээд сургууль, коллежид 100 хүртэлх хувийн тэтгэлгээр суралцах боломжтой.